อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49 เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัิติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ในการเป็นพิธีกรเพื่อก้าวไปสู่่ความเป็นมืออาชีพ บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกร การอบรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา