การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”
วิทยากรกำลังถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่ พร้อมการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น!!การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ