การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

บรรยากาศการอบรมที่มีแต่ความเข้มข้น สนุกสนาน เปี่ยมล้นด้วยหลักทฤษฎีที่นำมาซึ่งการปฏิบัิติในการเป็นพิธีกรได้อย่างถูกต้องจนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เป็นการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติแบบติวเข้มชนิดตัวต่อตัว ประกอบกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจสูงต้องการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่ จึงทำให้การฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรได้ผลตามต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 – 27 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา