การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation” เป็นการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น ชนิดตัวต่อตัว แบบติวเข้ม

ผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัตินำเสนอบนเวทีหลายรอบ แต่ละรอบ วิทยากรจะติวเข้มพร้อมให้คะแนนประเมินผลและให้คำแนะนำจนกว่าจะผ่านได้ผลเป็นที่น่าพอใจในแบบฉบับของมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังมีการบันทึก VDO ของผู้นำเสนอในแต่ละรอบของแต่ละท่าน เพื่อดูพัฒนาการในการนำเสนอตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย เพื่อปรับเปลี่ยนให้ได้ผลดีที่สุด จึงทำให้ได้ผลตามที่ผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานและองค์กรต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอนี้ จะเน้นพลังเสียงที่ดังชัดเจน พร้อมท่วงท่าบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสม ประกอบกับการใช้ภาพการนำเสนอที่มีหลักการ จนทำให้ผู้ชมและผู้ฟังเข้าใจ สนใจ พร้อมตัดสินใจในการนำเสนอนั้นๆ การฝึกอบรมนี้ใช้เวลา 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นกับการฝึกปฏิบัติดังภาพ