การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 56

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 56

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม -สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 56 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ มีพลังในการพูดสร้างแรงจูงใจรวมถึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีมีสเน่ห์ สง่างามเมื่อต้องพูดอยู่ในที่สาธารณะช

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในรูปแบบ Private Coaching เป็นการอบรมฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น วิทยากรติวเข้ม ตัวต่อตัว ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

ในการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel 02 – 381- 4070