การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

บุคลิกภาพในการพูดเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที

พลังเสียงคือหัวใจสำคัญของการ Motivate ฝึกฝนอย่างเข้มข้น

ไหวพริบปฏิภาณคือการแก้ไขเหตุกาณ์เฉพาะหน้าให้บังเกิดผลดีได้ทันท่วงทีโดยสอดคล้องด้วยเหตุและผลอย่างเหมาะสม ไหวพริบปฏิภาณเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมี ใครมีมากย่อมเกิดประโยชน์กับตัวเองมาก สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี ไหวพริบปฏิภาณเป็นบุคลิกภาพภายใน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกฝน ผู้เข้าอบรมจึงฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!

การอบรมนี้เกิดขึ้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32 ณ. บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/richtraining