การพัฒนาบุคลิกภาพสุ่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 41

การพัฒนาบุคลิกภาพสุ่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 41

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากบริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 41 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ. สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด