การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 26

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 26

นอกจากการฝึกปฏิบัติการพูดให้มีพลังแล้ว ยังฝึกปฏิบัติในเรื่องบุคลิกภาพอีกด้วย ในบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 26 จัดโดย..บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556