อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 26

อบรมพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ รุ่นที่ 26

นอกจากการฝึกปฏิบัติการพูดให้มีพลังแล้ว ยังฝึกปฏิบัติในเรื่องบุคลิกภาพอีกด้วย ในบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 26 จัดโดย..บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556