การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 36 ” เมื่อวันที่ 16 – 18 ก.ย.56 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)

บรรยากาศเต็มไปด้วยการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น!!!! ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่..ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ รอบสุดท้่ายผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสอบเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นพิธีกรของสถาบันฯ