การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

อีกหนึ่งความสำเร็จของการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง!!!!! การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 ก.ย.56 ที่ผ่านมา

1184809_522813457786763_1792673815_n