กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดการฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพ ให้กับนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ณ.ห้องประชุม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการความรู้พร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น!!!!!

ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716872465047527.1073741866.102508573150589&type=3