วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 2 กรมการจัดหางาน

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ ครั้งที่ ๒ ”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก กรมการจัดหางาน กองส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวล้ำอย่างไรให้ได้ชื่อว่าเป็นวิทยากรคิวทอง” ซึ่งอยู่ในโครงการ “นักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙” ให้กับนักวิชาการ ชำนาญการ จำนวน ๒๐ ท่าน ณ.โรงแรมไอ ธรา รีสอร์ทแอนด์สปา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

การอบรมนี้จัดเป็นครั้งที่สองเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของวิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้พิเศษเพิ่มเติมที่เป็นเทคนิคล้ำๆ ในการนำเสนอของวิทยากรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติ ชนิดแข้มข้น ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา