กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรม Power Of Presentation

กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรม Power Of Presentation

“กฟผ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรม Power Of Presentation”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย.อ.ธนกร เอี่ยมละออและทีมงานได้รับเกียรติจากท่านรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณธนา พุฒรังสี ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Presentation” ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา