กกต. ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

กกต. ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ

การฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง ซึ่งการฝึกอบรมนี้ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Trainig) นำโดย…อ. ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ฝึกอบรมเให้กับจ้าหน้าที่กกต. จำนวน 77 ท่าน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการฝึกอบรมที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฏีและฝึกปฎิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านมีความตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเป็นวิทยากรต้นแบบเพื่อเผยแพรความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง การสัมมนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2555 ณ.โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี