เปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ ด้วยคอร์สการอบรมที่เข้มข้น
ฝึกจริง ปฏิบัติจริง รับประกันคุณภาพ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน !

เราคือ สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT.

สถาบันพัฒนาบุคลากร RIT (Rich Inter Training) ก่อตั้งขึ้นจากอุดมการณ์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร แนวคิด ทัศนคติและศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ เรามีคอร์สการอบรมที่เข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นผลชัดเจน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นมืออาชีพได้ในระยะเวลาอันสั้น

"CHANGE YOU TO PROFESSIONAL"

เปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ

พร้อมหรือยัง? ที่จะเพิ่มระดับความเป็นมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ


News Update


Private Coaching เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 8 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเทคนิคหยั่งรู้พฤติกรร...

ความรู้สึกผู้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธารณะชน – 2

มาฟังความรู้สึกผู้เข้าอบรมหลังจากได้เรียนการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าสาธาร...

ตารางอบรมสัมมนา


คอร์สอบรมออนไลน์


เรียนผ่านสื่อออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดกว่าคอร์สออฟไลน์ ตอบทุกข้อสงสัย บทเรียนเข้าใจง่าย

คอร์สอบรมออฟไลน์


เรียนกับวิทยากรมืออาชีพตัวจริงเสียงจริง เน้นการฝึกปฏิบัติ ได้ผลจริง เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน การันตีคุณภาพ!

ผลงานบางส่วน


สถาบันฝึกอบรม RIT. มีผลงานการสร้างวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สร้างวิทยากรมืออาชีพ พิธีกร นักพูดสร้างแรงจูงใจ ที่สถาบันฯ อย่างมากมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าอบรม-สัมมนา มานับไม่ถ้วน นี่คือตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา