คอร์สอบรม : วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

หลักสูตร วิทยากรกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย


Share this post

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


คอร์สอบรมของเรา