Mar 16 2019
March 16, 2019

16-17 มีค.2562 “Coaching For Coaches”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

ติวเข้ม ปฏิบัติข้น “Coaching For Coaches” การเป็นโค้ช ต้องรู้ว่าโค้ชอะไร?

เจาะลึกเทคนิค วิธีการและทักษะในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทำให้คุณมีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช (Coach) ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อความสำเร็จในการเป็นสุดยอดโค้ช

รับไม่เกิน 12 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492

Live Preview