เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
Jun 06 2023
June 6, 2023

6 มิย.2566 เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492


การสอนงาน เป็นหัวใจสำคัญของหัวหน้างาน เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรที่ทำให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการสื่อสาร การแนะนำสอนงานต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หล่อหลอมการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรของคุณ

Live Preview