Oct 04 2023
October 4, 2023

4 ตค.2566 “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

New update! สถาบันฝึกอบรม RIT. เปิดการจัดฝึกอบรมแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และแบบ Onsite ที่สถาบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เข้าอบรมสัมมนา 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492


หยั่งรู้พฤติกรรม มีแต่ความสำเร็จ กับการอบรม “เทคนิคการหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์

เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เราจะทำให้คุณรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น ทำให้มีแนวทางในการสร้างความสำเร็จ ให้กับตนเอง องค์กรและครอบครัว ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติวเข้ม! รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492