Jul 30 2021
July 30, 2021

30 กค.2564 หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น

การนำเสนอที่ดีต้องมีหลักการและขั้นตอนในการนำเสนอ ทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเรานำเสนออะไร? นำเสนอทำไม? นำเสนอเพื่ออะไร? ใครได้รับประโยชน์
“เพียง 1 วันทำให้ท่านมีหลักการและขั้นตอนการนำเสนอ”

รับ 3 ท่านเท่านั้น!  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492