00Days00Hrs00Mins00Secs
Jul 29 2019

29-30 กค.2562 พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

พลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ  ฝึกจริง ปฏิบัติจริง 

คุณจะค้นพบ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในร่างกาย ค้นพบเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายในการทำงาน ลดความกลัว สร้างพลังความเชื่อมั่น ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ เป็นไปได้ เพื่อสร้างความสำเร็จ ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น มีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิด ติวเข้มแบบตัวต่อตัว

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492