Jul 14 2021
July 14, 2021

14-16 กค.2564 วิทยากรมืออาชีพ

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

วิทยากรมืออาชีพ” ติวเข้ม! ปฏิบัติข้น เห็นผลจริง เปลี่ยนแปลงได้จริง

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรระดับมืออาชีพ เราเน้นการฝึกปฏิบัติ อย่างเข้มข้นแบบติวเข้ม ตัวต่อตัว เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการอบรมชัดเจน 

รับเพียง 5 ท่านเท่านั้น สนใจอบรมวิทยากรสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492