00Days00Hrs00Mins00Secs
Jan 22 2019

22 มค.62 “Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี”

  • 09:00 AM
  • สถาบันฝึกอบรม RIT.

Leadership บทบาทภาวะผู้นำที่ดี” ผู้นำที่ดีต้องคิดถูกต้อง ทำถูกต้อง แก้ปัญหาได้ถูกต้อง  รับเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492