Coaching Master Of Ceremony (M.C.)
การฝึกปฏิติบัติที่เข้มข้น Coaching ตัวต่อตัว ทุกขั้นตอนเพื่อการเป็นพิธีกรอย่างมีประสิทธิภาพ

Back to สาระน่ารู้

Coaching Master Of Ceremony (M.C.)
การฝึกปฏิติบัติที่เข้มข้น Coaching ตัวต่อตัว ทุกขั้นตอนเพื่อการเป็นพิธีกรอย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีกร​ เป็นบุคลากรสำคัญในทุกๆ งาน​ ไม่ว่าจะเป็นงานแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ
บางครั้งโดนยื่นหน้าที่พิธีกรให้ เป็นเพราะว่าเราเป็นคนพูดเก่ง
แต่เคยถามไหมว่าเราทำได้ไหม
จะดีกว่าไหมถ้าการอบรม​ “เทคนิคการเป็นพิธีกร” จะทำให้เราทำหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
เพราะการฝึกกับผู้เชี่ยวชาญคือทางลัดสั้นที่สุด

Share this post

Back to สาระน่ารู้