วีดีโอ

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ ว่ารู้สึกอย่างไร [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

มาฟังความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99 [...]

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ [...]

พิธีกรสำคัญอย่างไร? ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบรรยาย

พฺิธีกรมีความสำคัญอย่างไร? มาฟังตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบรรยายในความสำคัญของการเป็นพิธีกรว่า พิธีกรมีความสำคัญอย่างไร? [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

มาฟังความรู้สึกผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบั­ติวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95 [...]

ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

ตัวอย่างความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ" [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ [...]

ทำอะไรอย่าชักช้า ระวัง!จะเป็นเหมือนไอ้บอดกับไอ้อ่าง

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม..ต้องทำให้ว่องไวโดยเ­ฉพาะการทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีการติดตามผ­ลภายใน 48 [...]