วีดีโอ

บรรยากาศพลังการพูด รุ่นที่ 43 โดย อ.กร การันตี 098 – 324 9492

การพูดเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนทุกคนโดยเฉพาะผู้นำ ผู้บริหารที่ต้องขึ้นบนเวทีพูดต่อหน้าสาธารณะชน [...]

พลังคิดบวก อ.กร การันตี 098 – 324 9492

พลังคิดบวกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน [...]

วิทยากรมีบทบาทอย่างไรบ้าง?

วิทยากรไม่เพียงแต่เป็นผู้บรรยายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทอีกหลากหลายที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [...]

คนที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเตรียมความพร้อมไปสู่ความสำเร็จในชีวิตให้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จำนวนประมาณ [...]