สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

มาฟังความรุ้สึกและชมบรรยากาศการอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ [...]

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

การเรียนรู้ใดๆ ก็ตามผู้เรียนย่อมต้องการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น [...]