สาระน่ารู้

รวบรวมสาระน่ารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

ความจริงกับความรู้สึก

ความรู้สึกกำหนดความเป็นจริงและความเป็นจริงก็นำมาซึ่งความรู้สึก ทุกอย่างคือมุมมองทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกัน [...]

“เซียมซีเสี่ยงรัก” ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมสนุกๆ ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างทัศนคติเชิ­งบวกสู่การบริการที่ดีในการทำงานเป็นทีม [...]