ไม่จริงใจ สุดท้ายก็ล้มเหลว คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีความจริงใจต่อกัน

Back to สาระน่ารู้

ไม่จริงใจ สุดท้ายก็ล้มเหลว คนเราไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีความจริงใจต่อกัน

ไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง หรือมีความจริงใจ คิดจริง พูดจริง ทำจริง โดยเฉพาะการพูดต้องพูดไปตามความเป็นจริง ไม่หลอกลวงกัน ถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราทำ ไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริง แม้ทำให้กองเชียร์หรือคนทั่วไปหลงเชื่อได้ สุดท้ายหากความจริงปรากฏขึ้น ความล้มเหลวจะตามมาทันที

Share this post

Back to สาระน่ารู้