ในสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น

Back to สาระน่ารู้

ในสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น

“ในสิ่งที่เราเห็น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น” ถ้าเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงคือเราถูกหลอก

คนเราโดนหลอกมากมาย เพราะหลงเชื่อ คนบางคนหรือคนบางกลุ่ม หรือคนมีตำแหน่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดูดี ดังนั้นต้องระมัดระวัง จะเชื่ออะไรใครต้องตรวจสอบข้อมมูลให้ดี

Share this post

Back to สาระน่ารู้