“เราพูดสิ่งใดก็จะเป็นสิ่งนั้น”

Back to สาระน่ารู้ Back to สาระน่ารู้