เคล็ดลับการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ

Back to สาระน่ารู้

เคล็ดลับการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการต้องทำให้สนุกสนานผ่อนคลายความเครียด ผู้นำกิจกรรมต้องมีความรอบรูู้ในเรื่องต่างๆ ต้องมีเคล็ดลับในการที่จะนำกิจกรรมอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ เคล็บลัดในการนำกิจกรรมนั้นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง? ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.richtraining.com Tel 098 – 324 9492

Share this post

Back to สาระน่ารู้