สิ่งที่ผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต้องรู้

Back to สาระน่ารู้

สิ่งที่ผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต้องรู้

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักผูกพัน สร้างความสามัคคี หล่อหลอมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักกัน สามัคคีกัน แต่การนำ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ! ผู้นำกิจกรรมจึงต้องรู้ว่าควรจะทำอย่างไร ต้องฝึกฝนอย่างไร? ที่จะทำให้การนำกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 3249492

Share this post

Back to สาระน่ารู้