วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย

Back to สาระน่ารู้

วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย

วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องฝึกฝนการเป็นวิทยากร

วิทยากร นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากร ทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะเกิดทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ วิทยากรจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้บรรยายให้ผ่านไปเท่านั้น แต่ต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงไปตามความหมายของวิทยากร วิทยากรจึงต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
www.richtraining.com Tel. 02 – 3814070 – 1 , 098 – 324 9492

Share this post

Back to สาระน่ารู้