“ผู้นำต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว”

Back to สาระน่ารู้ Back to สาระน่ารู้