ปลุกพลังสร้างใจ สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

Back to สาระน่ารู้

ปลุกพลังสร้างใจ สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

หากคิดว่าทำได้ เราก็ทำได้ เริ่มจากความคิดเชิงบวกที่มีพลัง ถ่ายทอดออกมาเป็นพลังคำพูดเชิงบวก ให้กำลังใจตัวเองและทีมงาน และจบด้วยการกระทำในการทำงานเป็นทีม ก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070

Share this post

Back to สาระน่ารู้