“ทัศนะวิสัย” กับ “วิสัยทัศน์” ต่างกันอย่างไร?

Back to สาระน่ารู้ Back to สาระน่ารู้