คิดบวก ชีวิตสำเร็จ มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

Back to สาระน่ารู้

คิดบวก ชีวิตสำเร็จ มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

“มุมมองความคิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต” คนเราเกิดมามี สุข ทุกข์ ไม่เท่ากัน สำเร็จหรือล้มเหลวต่างกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คือ แนวคิด “วิธีคิด” ว่าคิดอย่างไร? คิดบวกหรือคิดลบ มุมมองเชิงบวกหรือมุมมองเชิงลบ การเรียนรู้และฝึกฝน “คิดบวก ชีวิตสำเร็จ” จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีมุมมองเชิงบวกรวมถึงมุมมองที่ดีและถูกต้องสามารถค้นหา “วิธีคิด” มีวิธีการใหม่ๆ ที่อยู่ในแนวทางของคุณธรรมจริยธรรมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต รวมถึงคิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถหาทางออก เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.richtraining.com Tel. 098 – 324 9492 , 02 – 381 4070

Share this post

Back to สาระน่ารู้