สมัครเข้าร่วมอบรม-สัมมนา

1.ดาวน์โหลด “เอกสารยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม “ จากลิ้งค์ด้านล่างนี้


Download “เอกสารยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม” application.doc – Downloaded 2279 times – 233 KB


2. กรอกรายละเอียดใน เอกสารยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม ที่ดาวน์โหลดไปให้ครบถ้วน

3.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ในนาม
บริษัท  ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง  จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 010 – 2 – 25272 – 3

4. ส่งเอกสารยืนยันการเข้าอบรม – สัมมนา พร้อมส่งแฟกซ์ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน
มาที่หมายเลข 02-381-4072 หรือที่อีเมลล์

หากต้องการใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ กรุณาส่งแฟกซ์ ชื่อและ ที่อยู่บริษัทฯ ที่ถูกต้องมาด้วย
กรุณาออกใบภาษีหัก ณ ที่ จ่าย  บริษัท  ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง  จำกัด
47  อาคารเอ็ม ที แอนด์ ที ชั้น 5 ห้องที่ 51 S ถนนสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวที่ผู้เสียภาษี 0105551014567

หมายเหตุ
1.สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้สนใจที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
2.กรณีท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ระบุได้โปรดแจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อโอนสิทธิของท่านไปในรุ่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและจะได้จัดที่นั่งที่ท่านสละสิทธิ์ในรุ่นที่ระบุให้กับผู้สนใจท่านอื่นที่อาจสะดวกในการเข้าฝึกอบรม  จักเป็นพระคุณยิ่ง
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-381-4070-71 , 09-8324-9492