ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกร” No.3

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกร” No.2

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกร” No.1

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.7

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.6

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.5

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.4

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.3

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.2

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” No.1

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “วิทยากรมืออาชีพ” No.10

Read More

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรม “วิทยากรมืออาชีพ” No.9

Read More