วีดีโอ

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More

การสร้างพลังความเชื่อมั่น Power In Action Team ...

Read More

“ลูกนกหลงรัง” ตย.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 3

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 2

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 1

Read More

หลายรอบรู้ไม่สู้หนึ่งการฝึกปฏิบัติ

Read More

ความจริงกับความรู้สึก

Read More

“เซียมซีเสี่ยงรัก” ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมพิธีกร รุ่นที่ 43

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม นัก Motivator รุ่นที่ 40

Read More