วีดีโอ

“ลูกนกหลงรัง” ตย.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 3

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 2

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 1

Read More

หลายรอบรู้ไม่สู้หนึ่งการฝึกปฏิบัติ

Read More

ความจริงกับความรู้สึก

Read More

“เซียมซีเสี่ยงรัก” ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมพิธีกร รุ่นที่ 43

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม นัก Motivator รุ่นที่ 40

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 77

Read More