วีดีโอ

เชือกเปลี่ยนชีวิต” บททดสอบความสำเร็จ “เพชรหรือถ่าน”

Read More

กระตุ้นความพร้อมก่­อนเข้าสู่กิจกรรมทีม 100 %

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม Power Of Presentation

Read More

การนำเสนอมีความสำคัญอย่างไร?

Read More

ความหมายของ Presentation

Read More

ความรู้สึก ก่อน – หลัง อบรม ...

Read More

วัตถุประสงค์ในการฝึกพลังการนำเสนอ

Read More

“ทำไมต้องนำเสนอให้เป็น Present ให้โดน”

Read More

“เตรียมพร้อมสู้..สู่ปีลิง” การเตรียมความพร้อม

Read More

“Power Of Goal” การประกาศเป้าหมาย พลังผู้นำTeam ...

Read More

ความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรม พลังผู้นำTeam 100 %

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More