วีดีโอ

วัตถุประสงค์ในการฝึกพลังการนำเสนอ

Read More

“ทำไมต้องนำเสนอให้เป็น Present ให้โดน”

Read More

“เตรียมพร้อมสู้..สู่ปีลิง” การเตรียมความพร้อม

Read More

“Power Of Goal” การประกาศเป้าหมาย พลังผู้นำTeam ...

Read More

ความรู้สึกก่อนเริ่มกิจกรรม พลังผู้นำTeam 100 %

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More

ความรู้สึกผู้อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 45

Read More

การสร้างพลังความเชื่อมั่น Power In Action Team ...

Read More

“ลูกนกหลงรัง” ตย.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 4

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 3

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 2

Read More