วีดีโอ

พิธีกรสำคัญอย่างไร? ตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบรรยาย

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

Read More

ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

Read More

Proactive :พลังการทำงานเชิงรุก

Read More

ทำอะไรอย่าชักช้า ระวัง!จะเป็นเหมือนไอ้บอดกับไอ้อ่าง

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความสำเร็จ เกิดขึ้นกับทีมที่ไม่ยอมแพ้

Read More

เชือกเปลี่ยนชีวิต” บททดสอบความสำเร็จ “เพชรหรือถ่าน”

Read More