วีดีโอ

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

Read More

ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 93

Read More

Proactive :พลังการทำงานเชิงรุก

Read More

ทำอะไรอย่าชักช้า ระวัง!จะเป็นเหมือนไอ้บอดกับไอ้อ่าง

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More

ความสำเร็จ เกิดขึ้นกับทีมที่ไม่ยอมแพ้

Read More

เชือกเปลี่ยนชีวิต” บททดสอบความสำเร็จ “เพชรหรือถ่าน”

Read More

กระตุ้นความพร้อมก่­อนเข้าสู่กิจกรรมทีม 100 %

Read More