วีดีโอ

ทำไมต้องมีพิธีกร?

Read More

Power Point เพื่อการนำเสนอ

Read More

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 57

Read More

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร

Read More

วิทยากรเป็นมากกว่าผู้บรรยาย

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 109

Read More

คลิปทัศนคติสู่ความสำเร็จในการทำงาน

Read More

บรรยากาศและความรู้สึกการอบรมฝึกปฏิบัติพลังการพูดสร้างแรงจูงใจ

Read More

ความสำคัญในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในหมู่คณะ

Read More

หลักคิดชีวิตผู้นำ

Read More

ตัวอย่างการบรรยายการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสู่ไทยแลนด์ 4 0

Read More