คอร์สอบรม

อบรมวิทยากรมืออาชีพ

“วิทยากรนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าขององค์กร เพราะวิทยากรทำหน้าที่เป็นตัวการสำคัญ ที่จะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม [...]

วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากรนำกิจกรรม นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์  ความสำคัญวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการต้องเล่นกับอารมณ์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ [...]

บทบาทภาวะผู้นำทีมคุณภาพ 100 %

กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทภาวะผู้นำ ทีมคุณภาพ 100%ความสำคัญ“ผลงานความสำเร็จในองค์กร [...]

เทคนิคการเป็นพิธีกร

"เทคนิคการเป็นพิธีกร"  ความสำคัญ“พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ [...]