บุคคลทั่วไป

ฝึกปฏิบัติ วิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ รุ่นที่ 17

Read More

R.I.T. จัดอบรม “Power Of Presentation”

Read More

อบรมวิทยากรนันทนาการ รุ่นที่ 16

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 73

Read More

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

Read More

อบรม “วิทยากรมืออาชีพ” รุ่นที่ 71

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 70

Read More

“วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ” รุ่นที่ 15

Read More

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39

Read More

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 ...

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

Read More

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

Read More