ผลงานของเรา

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 97

Read More

กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฯ สมาคมคนพิการจันทบูร

Read More

นิวไลฟ์จัดอบรม พลังทีม 100 % ในโครงการ ...

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 94

Read More

DXN จัดอบรม “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”

Read More

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 93

Read More

CP All จัดอบรม Proactive เทคนิคการทำงานเชิงรุกฯ

Read More

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

Read More