ผลงานของเรา

วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

Read More

วิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105

Read More

สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

Read More

สีกัปตันจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ “ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

Read More

การเตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์

Read More

วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 106

Read More

เตรียมความพร้อมสร้างความสำเร็จให้ชีวิต กองพันทหารอากาศโยธิน๑

Read More

การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน

Read More

LHM จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร

Read More

อองก้าจัดกิจกรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้บุคลากร

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 49

Read More

ทำด้วยใจ ทำอะไรก็มีความสุข สนง.จัดหางานจังหวัดระนอง

Read More