ผลงานของเรา

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2

Read More

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” ...

Read More

การฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 36

Read More

การฝึกปฏิบัติเทคนิคของพิธีกร

Read More

การฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 34

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation”

Read More

ภาพกิจกรรมหลอมเพชร บทบาทผู้นำทีม 100 %

Read More

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team ...

Read More

ขอบคุณลูกค้าผู้มอบความไว้วางใจให้เรา

Read More

โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Read More