ผลงานของเรา

พลังการพูดสร้างแรงจูงใจรุ่นที่ 39

Read More

สถาบันRIT อบรมนัก Motivator รุ่นที่ 33 ...

Read More

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 ...

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโรงพยาบาลนวมินทร์

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

Read More

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

Read More

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 68

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 32

Read More

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

Read More

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 39”

Read More

RIT จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บ.จุงหว่าง บราเดอร์ส

Read More